top of page

Πολιτική Απορρήτου

Με αφορμή τον πρόσφατο Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 και σε συνδιασμό με το Νόμο 2472/1997, με το παρόν κείμενο, σας επιβεβαιώνουμε και ενημερώνουμε για την πολιτική που ακολουθεί η εταιρία μας, σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας, που εσείς μας χορηγείτε και τα νόμιμα δικαιώματα σας που μπορείτε να ακολουθήσετε ώστε να γνωρίζεται το σκοπό επεξεργασίας τους από εμάς.

H παρούσα Πολιτική αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Γενικών Όρων Χρήσης και Συναλλαγών του www.MARYMARYJEWELLERY.com όπου διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. Το www.MARYMARYJEWELLERY.com αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε το Δικτυακό μας τόπο και τις υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού μας καταστήματος, αφού έχουν γίνει τροποποιήσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα θεωρείται ότι αποδέχεστε αυτές τις τροποποιήσεις ανεπιφύλακτα. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας Πολιτικής, πρέπει να παύσετε την χρήση του Δικτυακού τόπου του Ηλεκτρονικού μας καταστήματος.

Οι σύνδεσμοι (links) που βρίσκονται στο www.MARYMARYJEWELLERY.com πιθανόν να σας μεταφέρουν εκτός του δικτύου του. Στην περίπτωση αυτή το www.MARYMARYJEWELLERY.com δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, την ακρίβεια, τη λειτουργία, καθώς και για τυχόν μεταγενέστερες αλλαγές στα sites αυτά.

Η Εταιρεία μας θα διαχειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της, σύμφωνα με το εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τέτοια στοιχεία αποτελούν για παράδειγμα το όνομα, διεύθυνση, αριθμός κινητού τηλεφώνου, αριθμός σταθερού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) καθώς και δεδομένα χρήσης, όπως για παράδειγμα όνομα μέλους, κωδικός πρόσβασης και διεύθυνση IP. (Νόμος 2742/1997, Νόμος 3471/2006, όπως ισχύουν και οι σχετικές με αυτούς διατάξεις).

Ο τρόπος που συλλέγουμε τα προσωπικά σας στοιχεία που εσείς μας δίνεται κατά την επίσκεψη σας στο www.MARYMARYJEWELLERY.com προκειμένου να σας ενημερώνουμε για τυχόν παραγγελίες σας όσο και για νέα προϊόντα μας, α) να εγγραφείτε ως μέλος στο www.MARYMARYJEWELLERY.com και να ανοίξετε λογαριασμό προκειμένου να αγοράσετε προϊόντα από εμάς, β) να εγγραφείτε στην Υπηρεσία Newsletter, γ) να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε τόσο για τυχόν παραγγελίες σας όσο και για νέα προϊόντα μας, δ) ή και να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σύμφωνα με το νόμο και τους Γενικούς Όρους Χρήσης είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όπως ενδεικτικά όνομα, επίθετο, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση αποστολής προϊόντων, αριθμός τηλεφώνου, κλπ.)

Ειδικότερα, τα στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς, τα οποία εσείς μας χορηγείτε οικειοθελώς, ανά δραστηριότητα είναι τα εξής:

Δημιουργία Λογαριασμού

Προβαλλόμενο όνομα, Όνομα Χρήστη, κωδικό πρόσβασης (password), ηλεκτρονική διεύθυνση (email), όνομα και επίθετο, διεύθυνση, ταχυδρομικό κώδικα, Πόλη, Χώρα, Νομό, Τηλέφωνο επικοινωνίας σταθερό και κινητό εάν υπάρχει.

Απαραίτητα στοιχεία για αγορά προϊόντων και παράδοσης

Ηλεκτρονική διεύθυνση (email), όνομα, επίθετο, διεύθυνση, ταχυδρομικό κώδικα, Πόλη, Χώρα, Νομό, Τηλέφωνο επικοινωνίας σταθερό και κινητό εάν υπάρχει. Σε περίπτωση αγοράς προϊόντων μας δια μέσου τραπεζικής συναλλαγής, σας μεταφέρουμε σε περιβάλλον της εκάστοτε τράπεζα που συνεργαζόμαστε για την καλύτερη ασφάλεια σας.

Εγγραφή στην υπηρεσία Newsletter με σκοπό την ενημέρωση σας σχετικά με προσφορές, και γενικές ενημερώσεις της εταιρία μας, ζητάμε μόνο ηλεκτρονική διεύθυνση (email).

Για την αποστολή προς εσάς σύντομων γραπτών μηνυμάτων SMS για ενημέρωση σας σχετικά με τις υπηρεσίες μας ζητάμε το αριθμό κινητού τηλεφώνου.

Η ασφάλεια και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων έχουν για εμάς προτεραιότητα. Γι’ αυτό αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να χειριζόμαστε υπεύθυνα τα προσωπικά σας δεδομένα. Τα προσωπικά σας στοιχεία που μας δηλώνετε μέσω του δικτυακού τόπου www.MARYMARYJEWELLERY.com επεξεργάζονται μόνο από εμάς και τα χρησιμοποιούμε αποκλειστικά και μόνο για θέματα που αφορούν τις συναλλαγές σας με εμάς, την μεταξύ μας επικοινωνία, την άμεση ενημέρωση για προσφορές και ενημερωτικά δελτία της εταιρίας καθώς και άρθρα σχετικά με την γυναικεία, ανδρική και παιδική ένδυση, υπόδηση, και των αξεσουάρ. Επίσης για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς στα εσάς. Οι πληροφορίες αυτές δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές), χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την πολιτική προστασία προσωπικών δεδομένων.

Για όσο χρονικό διάστημα θελήσετε να είστε εγγεγραμμένος σε οποιαδήποτε υπηρεσία μας το www.MARYMARYJEWELLERY.com θα τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα και θα λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία. Κατά την διαγραφή σας με τον οποιοδήποτε τρόπο λήξης της συναλλακτικής μας σχέσης, τα στοιχεία σας διαγράφονται. Εκτός των μελών που έχουν κάνει έστω και μια αγορά που διατηρούνται στους Server της εταιρίας για 5 έτη.

Το www.MARYMARYJEWELLERY.com είναι υποχρεωμένο να διαβιβάζει τις προσωπικές σας πληροφορίες σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, με σκοπό την αποστολή των προϊόντων που έχετε αγοράσει στην διεύθυνση αποστολής που μας έχετε δηλώσει και έως την ολοκλήρωση και την παράδοση της παραγγελίας σας και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις από τις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές.

Με την οποιαδήποτε συναλλαγή σας και χρήση των οποιοδήποτε υπηρεσιών μας, συναινείτε με την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και πάντα σύμφωνα με τους όρους χρήσης του www.MARYMARYJEWELLERY.com. Ειδικότερα, συμφωνείτε ότι το www.MARYMARYJEWELLERY.com θα χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα (ηλεκτρονική διεύθυνση και αριθμό κινητού τηλεφώνου) για ενέργειες marketing. Συμφωνείτε ότι το DIMIFASHION.gr θα χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα για την αποστολή των προϊόντων μας στην διεύθυνση που μας έχετε δηλώσει.

Εφόσον το επιθυμείτε, το www.MARYMARYJEWELLERY.com θα παραιτηθεί από τη χρήση των προσωπικών δεδομένων για υπηρεσίες προώθησής και marketing, με την προϋπόθεση ότι θα ακολουθήσετε τις διαδικασίες διαγραφής από τη λίστα των εγγεγραμμένων μελών που λαμβάνουν τα ενημερωτικά μας newsletters.

Ανά πάσα στιγμή το οποιοδήποτε μέλος μπορεί να ζητήσει με σχετικό email να ενημερωθεί σχετικά με τα προσωπικά του δεδομένα που μας έχει δηλώσει ή ρυθμίσει ανάλογα στον λογαριασμό του τα προσωπικά του στοιχεία, ή να ζητήσει την διαγραφή τους.

Για οποιαδήποτε απορία ή πρόταση που σχετίζεται με αυτά τα θέματα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας κάνοντας χρήσης της ειδικής φόρμας επικοινωνίας η οποία βρίσκεται στον δικτυακό τόπο του www.MARYMARYJEWELLERY.com.

Πολιτική Cookies

Το www.MARYMARYJEWELLERY.com χρησιμοποιεί, αναγκαστικά, Sessions cookies, (Cookies περιόδου σύνδεσης), που επιτρέπουν στους χρήστες να αναγνωρίζονται κατά την διάρκεια της περιήγησης τους μέσα στο δικτυακό μας τόπο, προκειμένου ο χρήστης να επιλέγει προϊόντα για το καλάθι αγορών και να αποθηκεύονται μέχρι την ολοκλήρωση της αγοράς. Με το κλείσιμο του φυλλομετρητή (browser), το DIMIFASHION.gr δεν αποθηκεύει κανένα cookie.

Cookies Τρίτων (3dr Party Cookies)

Επιτρέπουμε μόνο στην Google Analytics να εγκαθιστά Cookies. Στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε κάποιο φορέα κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να περιηγηθείτε στο www.MARYMARYJEWELLERY.com (Facebook, Instagram, YouTube, twitter, κλπ), θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτά τα κοινωνικά δίκτυα, ενδεχομένως να εγκαθιστούν cookies αμέσως μόλις πατήσετε τον οποιοδήποτε σύνδεσμο για το www.MARYMARYJEWELLERY.com. Τα cookies αυτά διέπονται από την πολιτική του εκάστοτε κοινωνικού δικτύου και θα πρέπει να συμβουλευτείτε τις αντίστοιχες πολιτικές των ισοτόπων τους.
Αλλαγές στην παρούσα πολιτική.

Το www.MARYMARYJEWELLERY.com έχει τη διακριτική ευχέρεια να ενημερώνει ανά πάσα στιγμή τους όρους χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Εάν χρειαστεί να πραγματοποιηθεί αλλαγή, θα αναθεωρήσουμε την ενημερωμένη ημερομηνία στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας. Συμβουλεύουμε τους χρήστες να ελέγχουν συχνά αυτήν τη σελίδα για τυχόν αλλαγές ώστε να ενημερώνονται σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο προστατεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι είναι δική σας ευθύνη να επανεξετάζετε περιοδικά αυτή την πολιτική απορρήτου και να γνωρίζετε τις τροποποιήσεις.

Αποδοχή των όρων από εσάς

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, δηλώνετε ότι αποδέχεστε αυτήν την πολιτική. Εάν δεν συμφωνείτε με την παρούσα πολιτική, παρακαλώ μην χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα μας. Η συνεχιζόμενη χρήση του Δικτυακού Τόπου μετά τις αλλαγές σε αυτήν τη πολιτική, θεωρείται ότι αποδέχεστε τις αλλαγές αυτές.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με αυτήν την Πολιτική Απορρήτου, τις ενέργειες αυτού του ιστότοπου ή τις συναλλαγές σας με αυτόν τον ιστότοπο, επικοινωνήστε μαζί μας.

bottom of page